Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika

Zamek w Skawinie jako przykład średniowiecznej warowni fundacji króla Kazimierza Wielkiego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The castle Skawina as an example of medieval stronghold founded by King Casimir the Great
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 27
Data wydania 2010
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 145-152
Oznaczenie ilustracji mapy, rys.
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Zamek w Skawinie jako przykład średniowiecznej warowni fundacji króla Kazimierza Wielkiego = The castle Skawina as an example of medieval stronghold founded by King Casimir the Great / Kuśnierz-Krupa ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Średniowiecze, Skawina, zamek, król Kazimierz Wielki

The Middle Ages, Skawina, castle, King Casimir the Great
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę średniowiecznego zamku w Skawinie jako jednej z ważniejszych warowni wzniesionych z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Geneza powstania zamku i miasta jest ściśle ... więcej

The article presents the issue of the medieval castle in Skawina as one of the most import ant strongholds erected on order of King Casimir the Great. The origins of the castle and town were closely connected ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/