Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22635)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zima, Krzysztof; Renata Kozik

Analiza inwestycji mieszkaniowych w Krakowie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis of housing investment in Kraków
Seria/Czasopismo Problemy Rozwoju Miast : kwartalnik naukowy Instytutu Rozwoju Miast
Numeracja R. 10, z. 4
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 41-52
Oznaczenie ilustracji mapy, tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 52
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1733-2435
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny Analiza inwestycji mieszkaniowych w Krakowie / Renata Kozik, Krzysztof Zima // Problemy Rozwoju Miast. – 2013, R. 10, z. 4, s. 41-52 : mapy, tab., wykr. – Bibliogr. 7 poz., Streszcz., Summ. – Tyt. ze streszcz.: Analysis of housing investment in Kraków. – ISSN 1733-2435

tematyka
Słowa kluczowe budynki mieszkalne wielorodzinne, inwestycje mieszkaniowe, przedsięwzięcia deweloperskie, lokalizacja inwestycji mieszkaniowych, intensywność zabudowy, analiza parametrów budynków

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/