Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szkoda, Maciej; Lorenc, Augustyn Krzysztof

Analiza gotowości i niezawodności taboru kolejowego z uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis of readiness and reliability of rolling stock taking into account the operational reserve
Seria/Czasopismo Pojazdy Szynowe
Numeracja Nr 3
Data wydania 2014
Język polski
Zakres stron 59-65
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 64-65
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., Summ., Zsfassung., Rez.
ISSN 0138-0370
Uwagi Streszczenia na końcu numeru, na stronach nienumerowanych
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza gotowości i niezawodności taboru kolejowego z uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej / Maciej Szkoda, Augustyn Krzysztof Lorenc // Pojazdy Szynowe. – 2014, Nr 3, s. 59-65 : il. (w tym kolor.). ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe gotowość techniczna, zarządzanie taborem kolejowym, rezerwowanie, niezawodność taboru
Abstrakt
Z punktu widzenia logistyki zarządzanie taborem kolejowym odgrywa dużą rolę, ponieważ każda awaria pojazdu może skutkować niedostarczeniem ładunku na czas, co wiąże się z koniecznością zapłacenia ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 4
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/