Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Putanowicz, Roman; Jaśkowiec, Jan; Pluciński, Piotr; Stankiewicz, Anna

Finite element implementation of nonlinear thermo-elasticity as typical coupling of diffusion and momentum balance

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Nieliniowe problemy termosprężystości
Seria/Czasopismo Mechanics and Control
Numeracja Vol. 32, No. 4
Data wydania 2013
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 152-163
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 163
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz. pol.
ISSN 2083-6759
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.7494/mech.2013.32.4.152
Opis bibliograficzny
Finite element implementation of nonlinear thermo-elasticity as typical coupling of diffusion and momentum balance / Roman Putanowicz, Jan Jaśkowiec, Piotr Pluciński, Anna Stankiewicz // Mechanics and ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe thermo-elasticity, nonlinear problem, finite element methods, software

termosprężystość, problem nieliniowy, metoda elementów skończonych, oprogramowanie
Abstrakt
The formulation and algorithmic aspects of nonlinear thermo-elasticity are reviewed in the paper. The attention is focused on coupling due to thermal expansion and temperature dependence of elastic model ... więcej

W artykule przedstawiono sformułowanie i aspekty algorytmizacji dla nieliniowych problemów termosprężystości. Skupiono się na problemie sprzężenia wynikającego z rozszerzalności cieplnej oraz ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 5
Impact Factor 0
Liczba arkuszy 0.8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/