Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bzdek, S.; Gaszyński, J.

Kształtowanie zasypu gruntowego na wypukłej powierzchni konstrukcji, zintegrowanego ze środowiskiem naturalnym

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu The formation of the ground on the convexed surface of the construction which has been integrated with the environment
Tytuł źródła Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw
Redaktor źródła J. K. Garbacz
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Data wydania 2013
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
Numer w serii 7
ISSN serii 1898-6706
Zakres stron 25-32
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 32
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-60775-37-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kształtowanie zasypu gruntowego na wypukłej powierzchni konstrukcji, zintegrowanego ze środowiskiem naturalnym / S. Bzdek, J. Gaszyński // W: Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze - prognozy ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [275500] Geologia inżynierska
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe kurhan, grunt zbrojony, stateczność, Karniowice

mound, reinforced soil, stability, Karniowice
Abstrakt
Referat przedstawia koncepcję zabezpieczenia warstwy gruntu na czaszy pierwszego w Polsce kurhanu grobowego w Karniowicach. Zabezpieczenie tego obiektu przebiegać będzie w 2 etapach. Pierwszą jest ... więcej

The thesis presents the conception of the protection of the layer of the ground on the canopy of the first sepulchral mound in Poland in Karniowice. The protection of this object will be made of two parts. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/