Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Niewiarowski, Artur

Analiza rozmieszczenia wyrazów w zdaniach w celu detekcji czasowników

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis of the distribution of word sentences for the purpose of detecting verbs
Seria/Czasopismo Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
Numeracja T. 4, Nr 6
Data wydania 2012
Język polski
Zakres stron 43-46
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 46
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1689-6300
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza rozmieszczenia wyrazów w zdaniach w celu detekcji czasowników / Artur Niewiarowski // Studia i Materiały Informatyki Stosowanej. – 2012, T. 4, Nr 6, s. 43-46 : il. – Bibliogr. 7 poz., Streszcz., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe data mining, database mining, text mining, structured query language, natural language
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę wyników próby detekcji czasowników wyprowadzonych przez mechanizm typu text mining, oparty o model cech wyrazów w zdaniach, bazujący na strukturze relacyjnej bazy danych. ... więcej

This paper presents analysis of the results of detection of verbs deduced by a text-mining mechanism based on the model of the characteristics of words in sentences, based on a relational database structure. ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/