Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bogdanowska, Monika

Lecą żurawie, czyli portale społecznościowe w ochronie i ratowaniu krajobrazu kulturowego

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu The cranes are flying, i.e., social networking in the protection and saving the cultural landscape
Tytuł źródła Konserwacja zapobiegawcza środowiska. [T.] 2, Krajobraz kulturowy
Redaktor źródła J. Wysocki
Miejsce wydania Warszawa, Zielona Góra
Wydawca Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej
Data wydania 2014
Język polski
Seria/Czasopismo Archaeologica Hereditas
Numer w serii 03
ISSN serii 2451-0521
Zakres stron 147-157
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Bibliografia (na str.) 156-157
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-938557-7-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Lecą żurawie, czyli portale społecznościowe w ochronie i ratowaniu krajobrazu kulturowego / Monika Bogdanowska // W: Konserwacja zapobiegawcza środowiska. [T.] 2, Krajobraz kulturowy / pod red. Jacka ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe portale społecznościowe, krajobraz kulturowy, ochrona dziedzictwa
Abstrakt
W trudnym do uchwycenia momencie obok naszego realnego świata pojawił się świat wirtualny. Jako obszar zupełnie nowy, o trudnych do wyznaczenia granicach, poniekąd drugorzędny do rzeczywistości, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.3

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/