Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pilecka, Elżbieta; Manterys, Tomasz

Badania przemieszczeń osuwiska w Mogilanach naziemnym skanerem laserowym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Studies of landslide movements in Mogilany by using of terrestial laser skaner
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Numeracja Nr 84
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 117-130
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 130
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2080-0819
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
Opis bibliograficzny
Badania przemieszczeń osuwiska w Mogilanach naziemnym skanerem laserowym / Elżbieta Pilecka, Tomasz Manterys // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. – 2013, Nr ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe osuwisko, skaner laserowy, droga

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/