Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kwiecień, Arkadiusz

Shear bond of composites-to-brick applied with highly deformable, in relation to resin epoxy, interface materials

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials and Structures = Matériaux et Constructions
Numeracja Vol. 47, Iss. 12
Data wydania 2014
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 2005-2020
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 2019-2020
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1871-6873
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1617/s11527-014-0363-y
Opis bibliograficzny
Shear bond of composites-to-brick applied with highly deformable, in relation to resin epoxy, interface materials / Arkadiusz Kwiecień // Materials and Structures = Matériaux et Constructions. [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe masonry, deformable interface, FRP, SRP, shear test
Abstrakt
The paper presents comparison of a work of stiff and flexible bonds fastening composite strengthening to masonry. In the first approach (traditional), barely deformable interface material made of stiff ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 30
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 35
Impact Factor 1.714
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/