Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46613)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21073)
    Materiały konferencyjne (22971)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łach, Michał; Mikuła, Janusz; Grela, Agnieszka

Alkali activation of metakaolin and its mixtures with fly ash

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Alkaliczna aktywacja metakaolinu oraz jego mieszanin z popiołem lotnym
Seria/Czasopismo Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Numeracja vol. 16, iss. 4
Data wydania 2014
Język polski
Zakres stron 63-76
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 75-76
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1733-4381
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Alkali activation of metakaolin and its mixtures with fly ash / Michał Łach, Janusz Mikuła, Agnieszka Grela // Archives of Waste Management and Environmental Protection. – 2014, vol. 16, iss. 4 , ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe alkaliczna aktywacja, metakaolin, popioły lotne, zeolity

alkali activation, metakaolin, fly ash, zeolite
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych niskotemperaturowej alkalicznej aktywacji metakaolinu oraz hydrotermalnej alkalicznej aktywacji mieszanin metakaolinu z popiołem lotnym z jednej ... więcej

The article presents the results of experimental low-temperature alkaline activation of metakaolin and alkaline hydrothermal activation mixtures of metakaolin and fly ash from one of the national power ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4
Liczba arkuszy 0.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/