Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46277)
    Książki (7570)
    Artykuły i czasopisma (20901)
    Materiały konferencyjne (22941)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (103)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chodur, Janusz; Tracz, Marian

Specyfika skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych poza terenem zabudowy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Specificity of signalized intersections located on rural areas
Seria/Czasopismo Drogownictwo
Numeracja R. 69, Nr 3
Data wydania 2014
Język polski
Zakres stron 75-82
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 82
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr. s. 74
ISSN 0012-6357
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Specyfika skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych poza terenem zabudowy / Janusz Chodur, Marian Tracz // Drogownictwo. – 2014, R. 69, Nr 3, s. 75-82 : il. (w tym kolor.). – Bibliogr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe droga, skrzyżowania, sygnalizacja świetlna, teren niezabudowany

road, intersections, traffic signals, rural areas
Abstrakt
Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zlokalizowane poza terenem zabudowy mają wiele wyróżniających je cech zarówno w zakresie geometrii, organizacji ruchu, jak i sterowania. Jest to konsekwencją ... więcej

Intersections with traffic signals located outside urban areas have several specific geometrical and traffic control features. It is a result of higher speed limits, specific characteristics of traffic ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 4
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/