Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wassilkowska, Anna; Czaplicka-Kotas, Anna; Zielina, Michał; Bielski, Andrzej

An analysis of the elemental composition of micro-samples using EDS technique

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analiza składu pierwiastkowego w mikroobszarze przy użyciu techniki EDS
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 18
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 133-148
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 148
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
An analysis of the elemental composition of micro-samples using EDS technique = Analiza składu pierwiastkowego w mikroobszarze przy użyciu techniki EDS / Anna Wassilkowska, Anna Czaplicka-Kotas, Michał ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe scanning microscope, X-ray emission, energy dispersive spectrometer, characteristic spectrum, detection limits

mikroskop skaningowy, emisja promieni rentgena, spektrometr dyspersji energii, widmo charakterystyczne, granica wykrywalności
Abstrakt
A classic example of the application of electron-dispersive spectroscopy (EDS) is the observation of the microstructure of solid samples using scanning electron microscope (SEM).This provides the possibility ... więcej

Obserwacje mikrostruktury litych próbek przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z możliwością wykonania lokalnego pomiaru składu chemicznego w bardzo małym obszarze, to klasyczny ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/