Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wolny-Koładka, Katarzyna; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew

Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek srebra oraz ocena ich toksyczności w stosunku do grzybów z gatunku Fusarium culumorum izolowanych z pszenicy ozimej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Synthesis and physicochemical characteristics of the silver nanoparticles and evaluation of their toxicity to fungi of the species fusarium culmorum isolated from winter wheat
Seria/Czasopismo Polish Journal of Agronomy
Numeracja No. 15
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 69-74
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 73-74
Bibliografia (liczba pozycji) 31
Oznaczenie streszczenia Abstr., Summ.
ISSN 2081-2787
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek srebra oraz ocena ich toksyczności w stosunku do grzybów z gatunku Fusarium culumorum izolowanych z pszenicy ozimej / Katarzyna Wolny-Koładka, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nanocząstki srebra, Fusarium culmorum, pszenica ozima, toksyczność

silver nanoparticles, Fusarium culumorum, winter wheat, toxicity

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/