Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47640)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21854)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Malina, Dagmara

Formation tricalcium phosphate and calcium pyrophosphate from bone hydroxyapatite

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Otrzymywanie fosforanu triwapniowego oraz pirofosforanu wapnia z hydroksyapatytu kostnego
Seria/Czasopismo Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały
Numeracja T. 11, nr 1
Data wydania 2014
Język angielski
Zakres stron 10-13
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1644-0420
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Formation tricalcium phosphate and calcium pyrophosphate from bone hydroxyapatite = Otrzymywanie fosforanu triwapniowego oraz pirofosforanu wapnia z hydroksyapatytu kostnego / Agnieszka Sobczak-Kupiec, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydroksyapatyt, kalcynacja, właściwości fizykochemiczne, fosforan triwapnia, pirofosforan wapnia

hydroxyapatite, calcining, physicochemical properties, tricalcium phosphate, calcium phosphate

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 3
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/