Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyliszczak, Bożena; Pielichowski, Krzysztof

Novel hydrogels containing nanosilver for biomedical applications - synthesis and characterization

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Polymer Research
Numeracja 20 (191)
Data wydania 2013
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-5]
Liczba stron 5
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (liczba pozycji) 32
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1022-9760
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1007/s10965-013-0191-8
Opis bibliograficzny
Novel hydrogels containing nanosilver for biomedical applications - synthesis and characterization / Bożena Tyliszczak, Krzysztof Pielichowski // Journal of Polymer Research [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Hybrid nanocomposites, hydrogels, silver nanoparticles

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 30
Impact Factor 1.897
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/