Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49859)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22840)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1266)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gądek-Moszczak, Aneta; Pietraszek, Jacek; Jasiewicz, Barbara; Sikorska, Sylwia; Wojnar, Leszek

The bootstrap approach to the comparison of two methods applied to the evaluation of the growth index in the analysis of the digital X-ray image of a bone regenerate

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła New Trends in Computational Collective Intelligence
Redaktor źródła D. Camacho; Sang-Wook Kim; B. Trawiński
Miejsce wydania Cham, [etc.]
Wydawca Springer
Data wydania 2015
Język angielski
Seria/Czasopismo Studies in Computational Intelligence
Numer w serii 572
ISSN serii 1860-949X
Zakres stron 127-136
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 136
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-319-10773-8 (print)
978-3-319-10774-5 (online)
Nazwa konferencji ICCCI 2014 : 6th International Conference on Computational Collective Intelligence
Miejsce konferencji Seoul, South Korea
Data konferencji 24-26.09.2014
DOI 10.1007/978-3-319-10774-5_12
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The bootstrap approach to the comparison of two methods applied to the evaluation of the growth index in the analysis of the digital X-ray image of a bone regenerate / Aneta Gądek-Moszczak, Jacek Pietraszek, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [415100] Systemy informatyczne. Zastosowania informatyki
[410000] Informatyka
Słowa kluczowe bootstrap, statistical analysis, design of experiment, numerical simulation, image analysis, bone regenerate

bootstrap, analiza statystyczna, planowanie doświadczeń, symulacja numeryczna, analiza obrazu, regenerat kostny

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/