Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Marzec, Anna; Pulit, Jolanta; Kwaśny, Justyna; Banach, Marcin

Nanometale – wybrane technologie wytwarzania

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Nanometals – selected production technologies
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 1-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 16
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 95-107
Oznaczenie ilustracji rys., schem.
Bibliografia (na str.) 106-107
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Nanometale – wybrane technologie wytwarzania = Nanometals – selected production technologies / Anna Marzec, Jolanta Pulit, Justyna Kwaśny, Marcin Banach // Czasopismo Techniczne. Chemia = Technical ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nanometale, metoda bottom-up, fizyczne osadzanie z fazy gazowej PVD, chemiczne osadzanie z fazy gazowej CVD, metoda MOCVD, metoda PACVD, metody osadzania z fazy ciekłej, osadzanie elektrolityczne, metody zol-żel

nanometals, bottom-up method, physical vapor deposition PVD, chemical vapor deposition CVD, MOCVD method, PACVD method, the methods of liquid phase deposition, electrolytic deposition, sol-gel methods
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące nanotechnologii i nanomateriałów. Główną uwagę skupiono na omówieniu najczęściej stosowanych technologii wytwarzania nanometali metodami ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/