Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lukasiewicz, Marcin; Ptaszek, Paweł; Ptaszek, Anna; Bednarz, Szczepan

Polyaniline-starch blends: Synthesis, rheological, and electrical properties

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Starch
Numeracja Vol. 66, Iss. 7-8
Data wydania 2014
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 583-594
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 593-594
Bibliografia (liczba pozycji) 37
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1521-379X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1002/star.201300147
Opis bibliograficzny
Polyaniline-starch blends: Synthesis, rheological, and electrical properties / Marcin Lukasiewicz, Paweł Ptaszek, Anna Ptaszek, Szczepan Bednarz // Starch [Dokument elektroniczny]. – 2014, Vol. 66, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe conductivity, electrical properties, intrinsically conducting polymers, polyaniline (PANI), viscoelasticity

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 25
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 25
Impact Factor 1.677
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/