Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Larwa, Barbara; Kupiec, Krzysztof

Temperature profiles in ground heat exchangers

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Profile temperatur w gruntowych wymiennikach ciepła
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 18
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 69-80
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 80
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Temperature profiles in ground heat exchangers = Profile temperatur w gruntowych wymiennikach ciepła / Barbara Larwa, Krzysztof Kupiec // Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe transient heat conduction, renewable heat sources, ground heat exchangers

nieustalone przewodzenie ciepła, odnawialne źródła energii, gruntowe wymienniki ciepła
Abstrakt
A mathematical model of a ground heat exchanger cooperating with a heat pump was presented. The model is based on a one-dimensional heat conduction equation with an internal heat source. On the basis of ... więcej

W artykule przedstawiono model matematyczny gruntowego wymiennika ciepła. Model opiera się na jednowymiarowym równaniu przewodzenia ciepła z wewnętrznym źródłem ciepła. Na podstawie rozwiązań ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/