Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bereta, Michał; Karczmarek, Paweł; Pedrycz, Witold; Reformat, Marek

Local descriptors in application to the aging problem in face recognition

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Pattern Recognition
Numeracja Vol. 46, Iss. 10
Data wydania 2013
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 2634-2646
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 2645-2646
Bibliografia (liczba pozycji) 47
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0031-3203
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.patcog.2013.03.010
Opis bibliograficzny
Local descriptors in application to the aging problem in face recognition / Michał Bereta, Paweł Kaczmarek, Witold Pedrycz, Marek Reformat // Pattern Recognition [Dokument elektroniczny]. – 2013, Vol. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe face recognition, face detection, aging process, local descriptors, local binary patterns, Gabor wavelets
Abstrakt
Local descriptors are widely used in face recognition due to their robustness to changes in expression or occlusion in facial images. In this paper, a comparison of local descriptors commonly used in face ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 40
Impact Factor 2.584
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/