Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tuwalska, D.; Wybraniec, S.; Winterhalter, P.; Jerz, G.

Large-scale preparative mass-spectrometry profiling of red beet betalain-ethyl-esters separated by spiral-coil countercurrent chromatography and ESI-MS-MS off-line continuous injection

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji streszczenie posteru
Seria/Czasopismo Lebensmittelchemie
Data wydania 2014
Język angielski
Numeracja vol. 68, iss. 1
Zakres stron 12
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 12
Bibliografia (liczba pozycji) 4
ISSN 0937-1478
Uwagi Poster zamieszczono w części: Poster „Analytik mit Isolier- und Trenntechniken” (s. 9-13)
Nazwa konferencji 42. Deutscher Lebensmittelchemikertag
Miejsce konferencji Braunschweig, Germany
Data konferencji 16-18.09.2013
DOI 10.1002/lemi.201490005
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Large-scale preparative mass-spectrometry profiling of red beet betalain-ethyl-esters separated by spiral-coil countercurrent chromatography and ESI-MS-MS off-line continuous injection [Poster] / D. Tuwalska, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/