Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46289)
    Książki (7573)
    Artykuły i czasopisma (20907)
    Materiały konferencyjne (22944)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (103)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węglarczyk, Stanisław

Kryteria definicyjne niżówki i ich wpływ na własności charakterystyk niżówki. 1. Stacjonarność niżówek

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Drought definition criteria and their influence on the drought characteristics 1. Drought stationarity
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja Nr 2/1
Data wydania 2014
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 251-263
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 263
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1732-5587
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.14597/infraeco.2014.2.1.019
Opis bibliograficzny
Kryteria definicyjne niżówki i ich wpływ na własności charakterystyk niżówki. 1. Stacjonarność niżówek = Drought definition criteria and their influence on the drought characteristics 1. Drought ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe niżówka, stacjonarność, czas początku niżówki, czasu pomiędzy kolejnymi niżówkami, czas trwania niżówki, deficyt niżówki

drought, stationarity, drought starting time, inter-drought time, drought duration, drought deficit
Abstrakt
Na podstawie 4 serii czasowych przepływów dobowych z okresu 49 lat w zlewni Małej Wisły zbadano wpływ przyjętej definicji niżówki typu POT na stacjonarność szeregów czasowych 4 charakterystyk ... więcej

Basing on four 49-year time series of daily flows in the Mała Wisła catchment, the influence of the adopted POT-type drought definition on the stationarity of four drought characteristics: drought starting ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 5
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/