Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węglarczyk, Stanisław

O poprawności wzorów Błaszczyka na obliczanie opadów miarodajnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy On the correctness of the Błaszczyk equations for design rainfall calculations
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja Nr 3/4
Data wydania 2013
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 63-76
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 75-76
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1732-5587
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
O poprawności wzorów Błaszczyka na obliczanie opadów miarodajnych = On the correctness of the Błaszczyk equations for design rainfall calculations / Stanisław Węglarczyk // Infrastruktura i Ekologia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe opad miarodajny, wzór Błaszczyka

design rainfall, Błaszczyk equation
Abstrakt
Stosowany powszechnie wzór Błaszczyka z 1954 r. na miarodajne natężenie opadu jest oparty na niepewnych danych, a przedstawione podejście rodzi poważne wątpliwości dotyczące poprawności metody. ... więcej

Commonly applied in Poland, the Błaszczyk equation of 1954 for design rainfall is based on not quite reliable data and the approach presented therein raises serious doubts concerning the correctness of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 10
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/