Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozak, Janusz; Suryło, Piotr

Ocena przestrzennego rozkładu dwutlenku azotu na obszarze Bielska-Białej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu An assessment of aspatial distribution of nitrogen dioxide in Bielsko-Biała region
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Nr 33
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 61-66
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 66
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2392-0629
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.12912/23920629/345
Opis bibliograficzny
Ocena przestrzennego rozkładu dwutlenku azotu na obszarze Bielska-Białej / Janusz Kozak, Piotr Suryło // Inżynieria Ekologiczna [Dokument elektroniczny]. – 2013, Nr 33, s. 61-66 : rys., wykr. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zanieczyszczenie atmosfery, dwutlenek azotu, zanieczyszczenia komunikacyjne

air pollution, nitrogen dioxide, transport pollution
Abstrakt
Praca ma na celu określenie rozkładu przestrzennego dwutlenku azotu na terenie Bielska-Białej. Badania przeprowadzono w okresie zimowym (luty 2011 r.) wykonując pomiary japońską metodą Amaya-Sugiura ... więcej

The aim of the work is to determine a spatial distribution of sulphate dioxide in Bielsko-Biała area. Research was carried out in february of 2011. Experiments were conducted using Amaya-Sugiura method ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/