Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuc, Joanna; Grochowalski, Adam

Izolowanie heksabromocyklododekanu z matrycy tłuszczowej techniką chromatografii wykluczania

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Isolation of hexabromocyclododecane from fat matrix using size exclusion chromatography
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 17
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 73-82
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 81-82
Bibliografia (liczba pozycji) 31
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Izolowanie heksabromocyklododekanu z matrycy tłuszczowej techniką chromatografii wykluczania = Isolation of hexabromocyclododecane from fat matrix using size exclusion chromatography / Joanna Kuc, Adam ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe BFRs, HBCD, analiza żywności, SEC/GPC

BFRs, HBCD, food analysis, SEC/GPC
Abstrakt
Opracowano i porównano dwie metody izolowania heksabromocyklododekanu z matrycy próbek żywności zawierających tłuszcz techniką chromatografii wykluczania. Badano roztwory wzorcowe oraz ekstrakt ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/