Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łapuszek, Marta; Węglarczyk, Stanisław

Ocena i prognoza erozji dennej w wybranych przekrojach karpackich dopływów Wisły

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Riverbed erosion estimation and forecast in the selected cross-sections of the Carpathian tributaries of the Vistula river
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja Nr 10
Data wydania 2011
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 219-231
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 230
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1732-5587
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Ocena i prognoza erozji dennej w wybranych przekrojach karpackich dopływów Wisły = Riverbed erosion estimation and forecast in the selected cross-sections of the Carpathian tributaries of the Vistula ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe erozja denna, prognoza, LOESS

riverbed erosion, forecast, LOESS
Abstrakt
Dokonano analizy zmienności położenia dna koryt rzecznych w czasie w wybranych czterech profilach wodowskazowych na Rabie i Dunajcu. Wskazano przyczyny bardzo intensywnej erozji, wśród których należy ... więcej

The analysis of time variability of riverbed elevation recorded at four cross-sections of two rivers: Raba and Dunajec was made. The causes of very intense erosion were pointed out, namely: intensive sediment ... więcej

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/