Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gajewska, Teresa; Lorenc, Augustyn Krzysztof

Koncepcje rozwoju kolejowych wagonów transportowych w celu zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Pojazdy Szynowe
Numeracja Nr 2
Data wydania 2014
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISSN 0138-0370
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Koncepcje rozwoju kolejowych wagonów transportowych w celu zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego / Teresa Gajewska, Augustyn Krzysztof Lorenc // Pojazdy Szynowe [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Biała Księga, 5L, rozwój transportu kolejowego, innowacyjny kolejowy wagon transportowy
Abstrakt
Obecnie kolej odgrywa dużą rolę w przewozach dalekobieżnych zwłaszcza międzynarodowych. Jest to szczególnie zauważalne na przykładzie wysoko rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Siła kolei ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 4
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/