Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stypka, Tomasz; Berbeka, Katarzyna

Drinking water consumption in Cracow – an assessment from a sustainable development perspective

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Konsumpcja wody pitnej w Krakowie – próba oceny z perspektywy zrównoważonego rozwoju
Seria/Czasopismo Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development
Numeracja Vol. 9, No. 2
Data wydania 2014
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 121-130
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 129-130
Bibliografia (liczba pozycji) 36
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1895-6912
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Drinking water consumption in Cracow – an assessment from a sustainable development perspective = Konsumpcja wody pitnej w Krakowie – próba oceny z perspektywy zrównoważonego rozwoju / Tomasz Stypka, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Krakow, indicators of sustainable development, LCA, bottled water, PET, AHP

Kraków, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, LCA, woda butelkowana, PET, AHP
Abstrakt
The article evaluates, from sustainable development point of view, present model of drinking water consumption in Krakow. Based on the literature review, the quality of tap water in Krakow is compared ... więcej

Artykuł szacuje z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju aktualny model konsumpcji wody w Krakowie. Na podstawie literatury, ocenia jakość wody wodociągowej w Krakowie, którą porównuje z wymaganiami ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 20
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 20
Impact Factor 0.804
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/