Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49520)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22694)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stypka, Tomasz

Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi

typ: książka

 

Współtwórca Hopkowicz, Marian [red. nauk.]
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki [inst. sprawcza]
Wariant tytułu Modelling of municipal solid waste systems
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2014
Język polski
Seria/Czasopismo Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Środowiska
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Numer w serii głównej 464
ISSN serii głównej 0860-097X
Liczba stron 183
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 172-176
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ., Zsfassung
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi / Tomasz Stypka ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2014. – 183 s. : rys., tab. – (Monografia / Politechnika ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe modelowanie gospodarki odpadami komunalnymi, analiza wielokryterialna, AHP, IWM, MSW, trwały rozwój
Abstrakt
Celem pracy jest zaproponowanie, wykonanie i zastosowanie modelu opisującego gospodarkę odpadami komunalnymi, który to model umożliwia porównanie działania różnych systemów gospodarki odpadami ... więcej

The aim of this work is to propose, construct and deliver a model describing municipal waste management which would allow a comparison of the various waste management systems, taking into account the impact ... więcej

Die Ziele der Arbeit sind das Vorschlagen, die Ausführung und die Anwendung des Modells, das die Wirtschaft von kommunalen Abfällen beschreibt und den Vergleich von verschiedenen Systemen der Abfallwirtschaft ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 12

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/