Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22939)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Danchova, N.; Gutzov, S.; Matras-Postołek, K.; Bredol, M.; Lesev, N.; Kaloyanova, S.; Deligeorgiev, T.

Preparation and optical properties of silica sol-gel microparticles functionalized with [Eu(ntac)3][pphendcn] and [Eu(phen) 2](NO3)3 complexes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
Numeracja Vol. 78, Iss. 1-4
Data wydania 2014
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 381-386
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 385-386
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1388-3127
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1007/s10847-013-0308-z
Opis bibliograficzny
Preparation and optical properties of silica sol-gel microparticles functionalized with [Eu(ntac)3][pphendcn] and [Eu(phen) 2](NO3)3 complexes / N. Danchova, S. Gutzov, K. Matras-Postołek, M. Bredol, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Eu complexes, optical materials, sol-gel

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 25
Impact Factor 1.488
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/