Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kwaśny, Justyna; Balcerzak, Wojciech

Characteristics of selected indirect methods of reducing the emission of odors

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Charakterystyka wybranych metod pośrednich ograniczania emisji substancji złowonnych
Seria/Czasopismo Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Numeracja vol. 16, iss. 4
Data wydania 2014
Język polski
Zakres stron 125-134
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 131-133
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz. pol.
ISSN 1733-4381
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Characteristics of selected indirect methods of reducing the emission of odors / Justyna Kwaśny, Wojciech Balcerzak // Archives of Waste Management and Environmental Protection. – 2014, vol. 16, iss. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odory, biofiltracja, utlenianie kataliczyne, utlenianie fotokatalityczne, jonity włókniste, adsorbenty,

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/