Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Faron, Aleksandra

Wpływ parametrów struktury przestrzennej miasta na podział zadań przewozowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Influence of the spatial planning indicators on the transport share in traffic generated
Seria/Czasopismo Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Numeracja z. 97
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 103-113
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 112-113
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1230-9265
Uwagi Tyt. zeszytu: Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji sprawozdanie z badań (technical report)
wytyczne, zalecenia (guideline)
Opis bibliograficzny
Wpływ parametrów struktury przestrzennej miasta na podział zadań przewozowych / Aleksandra Faron // Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska. – 2013, z. 97, s. 103-113 : tab., wykr. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe planowanie systemów transportowych, planowanie zagospodarowania przestrzennego, podział zadań przewozowych, kongestia motoryzacyjna

land use planning, travel modeling, traffic congestion
Abstrakt
Planowanie struktury przestrzennej miasta powinno wpływa na przeciwdziałanie zatłoczeniu motoryzacyjnemu. Proces ten powinien brać także pod uwagę zrównoważoną formę zagospodarowania przestrzennego, ... więcej

Spatial planning has a huge impact on reduction of the motorized congestion. This process should provide sustainability in land use planning, but also an improve of transport efficiency and minimize transport ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/