Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Janiczek, Witold

A simplified model of the absorptive-regenerative process in the technology of nitric acid production

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Uproszczony model procesu absorpcyjno-regeneracyjnego w technologii kwasu azotowego
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 18
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 15-33
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 31-33
Bibliografia (liczba pozycji) 53
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
A simplified model of the absorptive-regenerative process in the technology of nitric acid production = Uproszczony model procesu absorpcyjno-regeneracyjnego w technologii kwasu azotowego / Witold Janiczek ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe nitric acid, nitrogen oxides, exhaust gas, physical absorption, regeneration

kwas azotowy, tlenki azotu, gaz wylotowy, absorpcja fizyczna, regeneracja
Abstrakt
This paper presents a method of calculating the physical absorption of low concentrated gaseous nitrogen oxides in liquid nitric acid solutions. This absorption is used in the absorptive-regenerative process ... więcej

Przedstawiono sposób obliczenia procesu fizycznej absorpcji nisko stężonych tlenków azotu w wodnym roztworze kwasu azotowego, służący w tzw. procesie absorpcyjno-regeneracyjnym („proces AR”) ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/