Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

German, Janusz; Mikulski, Zbigniew

Wpływ uszkodzeń w laminatach na krzywe interakcji sił przekrojowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Influence of laminate’s damage on failure envelopes in a space of cross-section forces
Seria/Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Numeracja R. 72, z. 7-8
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 35-39
Oznaczenie ilustracji schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 39
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0033-2259
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wpływ uszkodzeń w laminatach na krzywe interakcji sił przekrojowych / Janusz German, Zbigniew Mikulski // Przegląd Mechaniczny. – 2013, R. 72, z. 7-8, s. 35-39 : schem., wykr. – Bibliogr. 9 poz., ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
Słowa kluczowe analiza wytrzymałościowa, graniczne krzywe nośności, kompozyt włóknisty,

strength analysis, failure envelopes, composite laminate
Abstrakt
This paper presents influence of damage on failure envelopes in composite laminates. Load carrying capacity of structural elements may be estimated by utilizing this envelopes in a space of cross-section ... więcej

Praca dotyczy konstruowania krzywych interakcji uogólnionych sił przekrojowych Nx i Ny w laminatowych strukturach kompozytowych. Krzywe takie pozwalają na ocenę nośności elementów w złożonych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/