Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Komorowicz, Tadeusz; Kupiec, Krzysztof; Mółka, Aneta

The application of novel organic deemulsifiers for the separation of oil-in-water emulsions

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Zastosowanie nowych deemulgatorów organicznych do rozdziału emulsji olej-woda
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 18
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 35-43
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 43
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The application of novel organic deemulsifiers for the separation of oil-in-water emulsions = Zastosowanie nowych deemulgatorów organicznych do rozdziału emulsji olej-woda / Tadeusz Komorowicz, Krzysztof ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe separation of oil-in-water emulsions, organic deemulsifiers

rozdział emulsji olej-woda, deemulgatory organiczne
Abstrakt
The paper summarizes the results of tests of separation of oil-in-water emulsions with the application of novel organic deemulsifiers. Fresh and used emulsions of different concentrations were tested. ... więcej

W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań rozdziału emulsji olej-woda z zastosowaniem nowych deemulgatorów organicznych. Badano rozdział emulsji świeżej i przepracowanej w zależności ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/