Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dźwigoń, Wiesław

Aspekty bezpieczeństwa osobistego w projektowaniu węzłów przesiadkowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Security aspects of interchange designing
Seria/Czasopismo Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Numeracja z. 96
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 161-169
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 169
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1230-9265
Uwagi Tyt. zeszytu: Bezpieczeństwo i analiza ryzyka w transporcie
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Aspekty bezpieczeństwa osobistego w projektowaniu węzłów przesiadkowych / Wiesław Dźwigoń // Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska. – 2013, z. 96, s. 161-169 : tab. – Bibliogr. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
Słowa kluczowe transport publiczny, węzeł przesiadkowy, bezpieczeństwo osobiste

public transport, interchange, security
Abstrakt
Przesiadka jest istotnym elementem podróży odbywanych transportem publicznym, ponieważ nie jest możliwa realizacja bezpośrednich połączeń pomiędzy wszystkimi ważnymi źródłami i celami w mieście. ... więcej

Change is an essential element of a public transport trip since there is no chance to create direct connections between all important origins and destinations in the city. Nowadays when intermodality rises, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/