Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuc, Joanna; Grochowalski, Adam

Methods for the determination of hexabromocyclododecane in food

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Metody oznaczania heksabromocyklododekanu w żywności
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 18
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 45-55
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 51-55
Bibliografia (liczba pozycji) 71
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Methods for the determination of hexabromocyclododecane in food = Metody oznaczania heksabromocyklododekanu w żywności / Joanna Kuc, Adam Grochowalski // Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe BFRs, HBCD, food analysis, GC-MS, LC-MS

BFRs, HBCD, analiza żywności, GC-MS, LC-MS
Abstrakt
Methods of sample preparation with a particular emphasis on extraction and purification techniques are described. Gas and liquid chromatography techniques applied for the determination of hexabromocyclododecane ... więcej

Omówiono metody przygotowania próbek do analizy ze szczególnym uwzględnieniem technik ekstrakcji i oczyszczania próbek. Zaprezentowano techniki chromatografii gazowej i cieczowej stosowane do oznaczania ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/