Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
    Książki (7379)
    Artykuły i czasopisma (22211)
    Materiały konferencyjne (22476)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka

Produkty uboczne powstające w procesie otrzymywania tripolifosforanu sodu

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Tytuł równoległy The by-products from the process of obtaining sodium tripolyphosphate
Seria/Czasopismo Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania 2013
Język polski
Numeracja Vol. 67, nr 3
Zakres stron 198-205
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 201, 205
Bibliografia (liczba pozycji) 44
ISSN 0009-2886
Nazwa konferencji Szanse i możliwości branży chemicznej w UE : IX Konferencja
Chanches and possibilities of chemical industry in EU : IX Conference
Miejsce konferencji Ustroń
Data konferencji 5-8.03.2013
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Produkty uboczne powstające w procesie otrzymywania tripolifosforanu sodu = The by-products from the process of obtaining sodium tripolyphosphate / Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara // Chemik. – 2013, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe produkty uboczne, tripolifosforan sodu, tripolifosforan sodu, pirofosforan sodu, metafosforan sodu, kwas fosforowy, kalcynacja

sodium tripolyphosphate, sodium pyrophosphate, sodium metaphosphate, phosphoric acid, calcination
Abstrakt
Przedstawiono produkty uboczne powstające podczas produkcji TPFS metodą jednostopniową. Tripolifosforan sodu Na5P3O10 (TPFS) jest skondensowanym polifosforanem nieorganicznym, który znajduje zastosowanie ... więcej

This paper presents by-products from the production of STPP using a one-stage method. Sodium tripolyphosphate Na5P3O10 (STPP) is condensed inorganic polyphosphate applied in various branches of the industry. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/