Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozioł, Krzysztof; Bzduła, Waldemar

Wpływ sprężenia elementów konstrukcji rozbudowy teatru na odpowiedź spowodowaną ruchem metra

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The effect of compression design elements for the development of theater-Tell caused by the subway movement
Seria/Czasopismo Budownictwo i Architektura
Numeracja vol. 13, 2
Data wydania 2014
Język polski
Zakres stron 223-230
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 230
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1899-0665
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wpływ sprężenia elementów konstrukcji rozbudowy teatru na odpowiedź spowodowaną ruchem metra / Krzysztof Kozioł, Waldemar Bzduła // Budownictwo i Architektura. – 2014, vol. 13, 2, s. 223-230 ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[662500] Komunikacja miejska
[660000] Gospodarka komunalna
Słowa kluczowe remont, dynamika, całkowanie równań ruchu, metro, dobór rozwiązań konstrukcyjnych

repair, dynamics, integration of the equations of motion, the subway, the selection of design solution
Abstrakt
The choice of building design solutions in terms of their resistance to the influence of dynamie performance often reąuires a fuli analysis of the time. The stud> contains a comparison of the response ... więcej

Dobór rozwiązań konstrukcyjnych budynków pod względem ich odporności na wpływy dynamiczne wymaga niejednokrotnie wykonania pełnej analizy czasowej. Opracowanie zawiera porównanie odpowiedzi budynku ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 3
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/