Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gusâk, N. B. ; Kobasa, Ì. M.; Kurek, Stefan

Vpliv prirodi polìmetinovogo barvnika na fotokatalìtičnì vlastivostì geterostruktur na osnovì dìoksidu titanu v reakcìï okisnennâ kalìj jodidu

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Вплив природи поліметинового барвника на фотокаталітичні властивості гетероструктур на основі діоксиду титану в реакції окиснення калій йодиду
An influence of the polymethine dye nature on photocatalytic properties of the titanium dioxide based heterostructures in the reaction of potassium iodide oxidation
Tytuł źródła Naukovij vìsnik Černìvecʹkogo Unìversitetu : Hìmìâ
Redaktor źródła P. S. Pacurkìvsʹkij
Miejsce wydania Černìvcì
Wydawca Černìvecʹkij Nacìonalʹnij Unìversitet
Data wydania 2013
Język ukraiński
Seria/Czasopismo Naukovij Vìsnik Černìvecʹkogo Unìversitetu. Hìmìâ
Numer w serii 658
ISSN serii 2223-1722
Zakres stron 52-58
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 56-57
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Summ.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Opis bibliograficzny
Vpliv prirodi polìmetinovogo barvnika na fotokatalìtičnì vlastivostì geterostruktur na osnovì dìoksidu titanu v reakcìï okisnennâ kalìj jodidu / N. B. Gusâk, Ì. M. Kobasa, Stefan Kurek // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polìmetinovij barvnik, geterostruktura, kalìj jodid, proces okisnennâ, fotokatalìtična aktivnìstʹ

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/