Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Parvinen, Pekka; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna

Simplified methods for the determination of hydrogen sulphide acid in sediment contaminated by mining activities

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Uproszczone metody oznaczania kwasu lotnych siarczków w osadach skażonych przez działalność górniczą
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 18
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 93-99
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 98-99
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Simplified methods for the determination of hydrogen sulphide acid in sediment contaminated by mining activities = Uproszczone metody oznaczania kwasu lotnych siarczków w osadach skażonych przez działalność ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe state of sediment, hydrogen sulphide acid determination, molecular absorption spectrometry, silver sulphide precipitation

stan osadu, oznaczanie kwasu siarkowodorowego, absorpcyjna spektrometria molekularna, wytrącanie siarczku srebra
Abstrakt
The concentration level of hydrogen sulphide acid in the sediment contaminated by mining activities can be applied as criteria ability of sediments to bind the heavy metals and mobility of such metals. ... więcej

Lotny kwas siarki może być stosowany jako ilościowe kryterium jakości osadów wskazując ich zdolność wiązania metali ciężkich. Opisano możliwość oznaczania tego kwasu (AVS) w osadach metodą ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/