Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Marszałek, Marta; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka

Physicochemical and microbiological characteristics of pig slurry

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Fizykochemiczna i mikrobiologiczna charakterystyka gnojowicy świńskiej
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 18
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 81-91
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 90-91
Bibliografia (liczba pozycji) 33
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Physicochemical and microbiological characteristics of pig slurry = Fizykochemiczna i mikrobiologiczna charakterystyka gnojowicy świńskiej / Marta Marszałek, Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara // Technical ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe pig slurry, physicochemical properties, microbiological composition, fertilizing components

gnojowica świńska, właściwości fizykochemiczne, skład mikrobiologiczny, składniki nawozowe
Abstrakt
Pig slurry is classified as a natural fertilizer of animal origin, being a mixture of faeces, urine, remains of fodder and water used for the elimination of faeces. It is generated in non-bedding pig farming ... więcej

Gnojowica świńska klasyfikowana jest jako nawóz naturalny pochodzenia zwierzęcego będący mieszaniną kału, moczu, resztek paszy oraz wody stosowanej do usuwania odchodów. Powstaje ona w warunkach ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/