Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szarata, A.

The simulation analysis of suppressed traffic

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Advances in Transportation Studies
Numeracja Iss. 29
Data wydania 2013
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 35-44
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 43-44
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1824-5463
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
The simulation analysis of suppressed traffic / A. Szarata // Advances in Transportation Studies [Dokument elektroniczny] – 2013, Iss. 29, s. 35-44 : il. – Tryb dostępu: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=9187c526-e7a0-435c-bca5-4ee316e0a6cc%40sessionmgr4001&vid=5&hid=4104. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe induced demand, suppressed traffic, simulation analysis
Abstrakt
Mathematical models of transportation systems have played an important role in transportation planning in agglomerations. These models state the hypotheses of how people use transport systems and gives ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Punktacja czasopisma 0
Impact Factor 0
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/