Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szarata, Andrzej

Analiza wielkości parkingów Park and Ride zlokalizowanych w obszarach metropolitarnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The procedure of capacity estimation for P&R car located within metropolitan area
Seria/Czasopismo Budownictwo i Architektura
Numeracja Vol. 13, 4
Data wydania 2014
Język polski
Zakres stron 265-274
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 274
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1899-0665
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza wielkości parkingów Park and Ride zlokalizowanych w obszarach metropolitarnych / Andrzej Szarata // Budownictwo i Architektura. – 2014, Vol. 13, 4, s. 265-274 : tab., wykr. – Bibliogr. 8 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe modelowanie podróży, system Park and Ride, podział zadań przewozowych

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 3
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/