Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czech, Zbigniew; Głuch, Urszula; Kowalski, Arkadiusz; Ortyl, Joanna

Sieciowalne promieniowaniem UV samoprzylepne kleje poliakrylanowe zawierające s-triazyny

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Elastomery
Numeracja T. 15, Nr 1 (86)
Data wydania 2011
Język angielski
Zakres stron 3-8
ISSN 1427-3519
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny Sieciowalne promieniowaniem UV samoprzylepne kleje poliakrylanowe zawierające s-triazyny / Zbigniew Czech, Urszula Głuch, Arkadiusz Kowalski, Joanna Ortyl // Elastomery. – 2011, T. 15, Nr 1 (86), s. 3-8. – ISSN 1427-3519

tematyka
Słowa kluczowe pressure-sensitive adhesives

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/