Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czech, Zbigniew; Kowalski, Arkadiusz; Kłos, Marlena; Ortyl, Joanna

Synthesis and modification of biodegradable pressure-sensitive adhesives based on acrylic

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Synteza i modyfikacja biodegradowalnych klejów samoprzylepnych na bazie poliakrylanów
Seria/Czasopismo Aparatura Badawcza i Dydaktyczna : ABiD
Numeracja Vol. 16, Iss. 2
Data wydania 2011
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 7-12
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 12
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2392-1765
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Synthesis and modification of biodegradable pressure-sensitive adhesives based on acrylic / Zbigniew Czech, Arkadiusz Kowalski, Marlena Kłos, Joanna Ortyl // Aparatura Badawcza i Dydaktyczna : ABiD [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pressure-sensitve adhesives
Abstrakt
New pressure-sensitive adhesives (PSAs) based on solvent-borne acrylic copolymer containing butyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate and acrylic acid have been synthesized. After special modification using ... więcej

Dokonano syntezy nowych rozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych na bazie kopolimerów zbudowanych z akrylanu butylu, akrylanu 2-etyloheksylu oraz kwasu akrylowego. Po modyfikacji przy ... więcej

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/