Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Żakowska, Lidia

Wizualizacja, modelowanie i analizowanie przestrzeni transportu miejskiego w aspekcie estetycznym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Visualization, modelling and analyzing of transport space in cities from the aspect of aesthetics evaluation
Seria/Czasopismo Budownictwo i Architektura
Numeracja Vol. 13 (1)
Data wydania 2014
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 203-211
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 210
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1899-0665
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wizualizacja, modelowanie i analizowanie przestrzeni transportu miejskiego w aspekcie estetycznym / Lidia Żakowska // Budownictwo i Architektura [Dokument elektroniczny]. – 2014, Vol. 13 (1), s. 203-211 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Estetyka, wizualizacja, środowisko, transport miejski, infrastruktura

Aesthetics, visualization, environment, metropolitan transport, infrastructure
Abstrakt
Autorka formułuje tezę, iż ochrona środowiska otaczającego przestrzeń transportu drogowego obejmuje działania wspomagające estetykę tej przestrzeni i prowadzące do poprawy jej odbioru wizualnego. ... więcej

Author claims that protection of transport space environment covers all actions which enhance aesthetics of this space and which upgrades its visual properties. Protection of transport environment which ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 3
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 6
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/