Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46568)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21055)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kordzikowski, Piotr; Pęcherski, Ryszard B.

Assessment of the material strength of anisotropic materials with asymmetry of the elastic range

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Ocena wytężenia materiałów anizotropowych z asymetrią zakresu sprężystego
Seria/Czasopismo Mechanics and Control
Numeracja Vol. 29, No. 2
Data wydania 2010
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 57-62
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 62
Oznaczenie streszczenia Summ., Streszcz. pol.
ISSN 2300-7079
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Assessment of the material strength of anisotropic materials with asymmetry of the elastic range / Piotr Kordzikowski, Ryszard B. Pęcherski // Mechanics and Control [Dokument elektroniczny]. – 2010, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe anisotropic materials, strength hypotheses, energy-based elastic limit criteria, elastic eigen states, the criteria of material effort, asymmetry of elastic range, strength differential effect

anizotropowe materiały, sprężyste stany własne, efekt różnicy wytrzymałości, asymetria zakresu sprężystego, kryterium wytężenia
Abstrakt
The aim of the paper is to apply the energy-based criterion of limit elastic states for the assessment of the material effort of anisotropic materials. The linear elastic anisotropic materials in the plane ... więcej

Celem pracy jest zastosowanie energetycznego kryterium osiągnięcia sprężystych stanów granicznych do oceny wytężenia w anizotropowych materiałach liniowo-sprężystych w płaskim stanie naprężenia. ... więcej

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/