Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22971)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wontorczyk, Antoni; Tracz, Marian

Konflikty lokalne na tle budowy obwodnic miast. Syndrom NIMBY na przykładzie inwestycji drogowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Local conflicts against the construction of road bypasses. NIMBY syndrome on the example of road investments
Seria/Czasopismo Transformacje
Numeracja 1-2 (80-81)
Data wydania 2014
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 349-370
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 366-370
Bibliografia (liczba pozycji) 55
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1230-0292
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Konflikty lokalne na tle budowy obwodnic miast. Syndrom NIMBY na przykładzie inwestycji drogowych / Antoni Wontorczyk, Marian Tracz // Transformacje [Dokument elektroniczny]. – 2014, 1-2 (80-81), s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe budowa obwodnic, inwestycje drogowe, konflikty lokalne, syndrom NIMBY

construction of bypasses, road investments, local conflicts, NIMBY syndrome
Abstrakt
Zainteresowanie naukowe zagadnieniem NIMBY („not in my back-yard” – nie na moim podwórku) sięga początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Sam problem ma jednak historię znacznie starszą. ... więcej

The "NIMBY" (Not In My Back Yard) concept is commonly useing to explain public opposition to new developments near houses and communities, such as: wind farms, electricity pylons, large dams, medium and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 7
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/