Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zielonka, Justyna; Zielonka, Magdalena; Łagan, Sylwia; Kluszczyński, Marek

Wyciąg grawitacyjny jako metoda leczenia skolioz – badania pilotażowe

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Wariant tytułu Gravitational extract as method of treatment of scoliosis – pilot studies
Seria/Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania 2014
Język polski
Numeracja [nr] 8
Typ nośnika online
Zakres stron 181-186
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 186
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1898-763X
Uwagi Tyt. numeru: XI Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Nazwa konferencji Majówka Młodych Biomechaników 2014 : XI Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Miejsce konferencji Ustroń, Polska
Data konferencji 9-11.05.2014
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wyciąg grawitacyjny jako metoda leczenia skolioz – badania pilotażowe / Justyna Zielonka, Magdalena Zielonka, Sylwia Łagan, Marek Kluszczyński // Aktualne Problemy Biomechaniki [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe skolioza, wyciąg grawitacyjny, modelowanie CAD
Abstrakt
W prezentowanej pracy dokonano ocenę wyciągu grawitacyjnego pod kątem jego użyteczności w rehabilitacji skolioz u dzieci i młodzieży oraz wykonano pionierskie badania sił pochodzących od pelot ... więcej

The hereby paper presents the valuation of gravitational extract with regard to it's usability in rehabilitation of scoliosis among choldren and youth. The paper presents pioneer analisis of pressure pads ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Liczba arkuszy 0.47

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/